Legea 544 din 2011

Accesul la Informaţiile de Interes Public

Legea 52 din 2003

Transparenţa Decizională

Planul de Integritate

Planul de Integritate pentru Implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie (2016 - 2020 ) la Nivelul CJRAE Botoşani, An Şcolar 2017 - 2018

Strategia Naţională Anticorupţie

Strategia Naţională Anticorupţie 2016 - 2020, din 28.11.2016

Strategia ANI 2016 - 2020

STRATEGIA PENTRU PREVENIREA ȘI SANCȚIONAREA CONFLICTELOR DE INTERESE, A INCOMPATIBILITĂȚILOR ȘI A AVERILOR NEJUSTIFICATE (2016 - 2020)