CJRAE Botoșani https://www.cjraebt.ro Tue, 31 Mar 2020 11:23:03 +0000 ro-RO hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4 https://www.cjraebt.ro/wp-content/uploads/2020/04/cropped-logo-cjrae-bt-2-32x32.png CJRAE Botoșani https://www.cjraebt.ro 32 32 PROIECT POCU 375/4/22/122607 https://www.cjraebt.ro/blog/2020/03/30/proiect-pocu-375-4-22-122607/ Mon, 30 Mar 2020 08:09:36 +0000 http://www.cjraebt.ro/?p=1435 Read More]]>

Prezentare Proiect

Etape Proiect

”CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE”

– PROIECT POCU/375/4/22/122607, COD MY SMIS 122607 –

 

ETAPE DERULATE ÎN CADRUL PROIECTULUI, LA NIVELUL JUDEȚULUI BOTOȘANI:

         

·       Conform prevederilor PROTOCOLULUI DE COLABORARE nr. 1890/8P11145/9531/ 2019 încheiat între Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale, s-a încheiat în data de 16.10.2020 la nivelul județului Botoșani PROTOCOLUL DE COLABORARE INTERINSTITUȚIONALĂ între:     

o   INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BOTOȘANI;

o   DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BOTOȘANI

o   AGENȚIA JUDEȚEANĂ DE PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ BOTOȘANI

o   DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ BOTOȘANI

o   INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI

o   CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BOTOȘANI

o   UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MANOLEASA

o   UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MILEANCA

o   UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ RĂUSENI

o   UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ STĂUCENI

o   UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ȘTEFĂNEȘTI.

 

  • În vederea constituirii echipelor de experți județeni – membri UJSS și a echipelor comunitare integrate (ECI) în cele 5 UAT-uri selectate în proiect, s-au parcurs următoarele etape:

o   În perioada octombrie – decembrie 2019 Ministerul Educației și Cercetării a desfășurat concursul de selecție pentru 40 de posturi de expert județean în cadrul proiectului mai sus menționat (câte 1 post pe județ), pentru județul BOTOȘANI fiind selectată d-na profesor consilier școlar ROBU ALINA-MANUELA, director C.J.R.A.E. Botoșani;

o   în perioada decembrie 2019 – februarie 2020, Ministerul Educației și Cercetării a realizat selecția consilierilor școlari/mediatorilor școlari care vor face parte din echipa comunitară integrată în cadrul proiectului “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”;

 

  • La nivelul celor 5 UAT-uri din județul Botoșani, din echipele comunitare integrate fac parte următorii profesori consilieri școlari, angajați ai C.J.R.A.E. Botoșani:

          UAT Mileanca – d-na profesor consilier școlar AROȘOAIE LIDIA, titulară la CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BOTOȘANI – LICEUL ”DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI;

          UAT Răuseni – d-na profesor consilier școlar GHIȚUN CARMEN ADINA, suplinitor calificat la CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BOTOȘANI – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RĂUSENI + ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CĂLĂRAȘI + ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DAN IORDĂCHESCU” HLIPICENI;

          UAT Stăuceni – d-na profesor consilier școlar MAȚOSCHI MEDA, titulară la CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BOTOȘANI – LICEUL DE ARTĂ “ȘTEFAN LUCHIAN” BOTOȘANI + GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 BOTOȘANI;

          UAT Ștefănești – d-na profesor consilier școlar COBZARIU TAMARA, titulară la CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BOTOȘANI – LICEUL ”ŞTEFAN D. LUCHIAN” ŞTEFĂNEŞTI.

 

· În data de 20.02.2020, d-na consilier școlar MAȚOSCHI MEDA, membru ECI Stăuceni, a participat la București la “Conferința de promovare a Proiectului Dezvoltarea Serviciilor Comunitare Integrate Pentru Combaterea Sărăciei și Excluziunii Sociale”;

 

·  Din luna februarie 2020 s-a început colaborarea între CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BOTOȘANI, reprezentată prin expertul județean și primarii celor 5 UAT-uri din proiect, precum și cu directorii celor 5 unități de învățământ cu personalitate juridică din localitățile MANOLEASA, MILEANCA, RĂUSENI, STĂUCENI și ȘTEFĂNEȘTI, în vederea colectării datelor operaționale necesare derulării activităților proiectului;

 

·  La nivelul C.J.R.A.E. Botoșani s-a menținut colaborarea cu alte instituții partenere din județul Botoșani, respectiv cu Instituția Prefectului – Județul Botoșani și Inspectoratul școlar Județean Botoșani;

 

· Informații detaliate despre proiect pot fi obținute accesând platforma on line http://serviciicomunitare.ro.

 

 

     Expert județean,

Prof. Alina-Manuela ROBU                                            Botoșani, 12.03.2020

]]>
Legături https://www.cjraebt.ro/blog/2020/03/26/legaturi/ Thu, 26 Mar 2020 10:45:24 +0000 http://www.cjraebt.ro/?p=1375 Read More]]>

Coronavirus

Declarație pe propria răspundere

Vrem să facem lucrurile mai simple pentru noi toți. Cetrebuiesafac.ro este un ghid cu reguli de interacțiune, acțiune și comportament recomandate în timpul situației de urgență generată de pandemia COVID-19. Vrem să aducem mai aproape de voi regulile de bază recomandate de autorități de la care este indicat să nu ne abatem în această perioadă.

O sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.

Acest proiect este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

]]>
Anunțuri https://www.cjraebt.ro/blog/2020/03/25/anunt-concurs-posturi/ Wed, 25 Mar 2020 01:00:18 +0000 http://www.cjraebt.ro/?p=339 Read More]]> ]]> Consiliere Online https://www.cjraebt.ro/blog/2020/03/24/consiliere-online/ Tue, 24 Mar 2020 09:35:43 +0000 http://www.cjraebt.ro/?p=1295

Consilieri Școlari

Consilier școlarContactInterval Orar
Director CJRAE,
Robu Alina-Manuela
Facebook MessengerLuni - Vineri: 10 - 14
Adochiței AdinaFacebook MessengerLuni - Vineri: 10 - 14
Aghiorghiesei Diana Facebook MessengerLuni - Vineri: 10 - 14
Agrigoroae AndreeaFacebook MessengerLuni - Vineri: 10 - 14
Aroșoaie LidiaFacebook MessengerLuni - Vineri: 10 - 14
Dănuț IacobFacebook MessengerLuni - Vineri: 10 - 14
Drâmbă SimonaFacebook MessengerLuni - Vineri: 10 - 14
Gavrilaș LauraFacebook MessengerLuni - Vineri: 10 - 14
Mihalache-Horeanu CarmenFacebook MessengerLuni - Vineri: 10 - 14
Nemțoiu OanaFacebook MessengerLuni - Vineri: 10 - 14
Nucu Andreea-AlexandraFacebook MessengerLuni - Vineri: 10 - 14
Podariu FloricaFacebook MessengerLuni - Vineri: 10 - 14
]]>
Campania „Meseria Face Diferenţa’ https://www.cjraebt.ro/blog/2020/03/10/campania-meseria-face-diferenta/ Tue, 10 Mar 2020 11:58:21 +0000 http://www.cjraebt.ro/?p=925

Prezentare "Meseria Face Diferența

Resurse

Planificare activități de informare / consiliere

Calendar activităţi CJRAE BT

Campania Naţională "Meseria Face Diferenţa"
11.02.2020 - 10.03.2020

Nr.
crt.
DENUMIREA ACTIVITĂŢII /
ACŢIUNII
LOCUL DE DESFĂŞURAREPERIOADA / DATASCOPUL ACTIVITĂŢII
1.Informare mass media privind Campania națională „Meseria face diferența!” lansată de Ministerul Educației și CercetăriiSOMAX TV – emisiunea Instituția profesorului12.02.2020Creșterea vizibilității și atractivității învățământului profesional, tehnic și profesional dual în rândul viitorilor absolvenți de clasa a VIII-a
2.Activități de consiliere și orientarea școlară și profesională a elevilor, ateliere de informare pentru profesorii diriginții ai c1aselor a VII-a și a VIII-a și consilierea părinților elevilor din clasele a VII-a și a VIII-a.27 DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL BOTOȘANI

ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ CABINETE ȘCOLARE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDA-GOGICĂ
11.02.2020 -
21.02.2020
Prezentarea celor mai relevante meserii în care se pot forma absolvenții de clasa a VIII-a, a ofertei educaționale a unităților de învățământ pentru anul școlar 2020-2021, precum și a avantajelor pe care le oferă învățământul profesional și profesional dual în vederea alegerii într-o manieră corectă și conștientă a traseului socio-profesional, conform profilului psiho-educațional al elevului/absolventului de clasa a VIII-a
3.Activități de consiliere și orientarea școlară și profesională a elevilor, ateliere de informare pentru profesorii diriginții ai c1aselor a VII-a și a VIII-a și consilierea părinților elevilor din clasele a VII-a și a VIII-a. în regim itinerant20 DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL BOTOȘANI

FĂRĂ CABINETE ȘCOLARE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDA-GOGICĂ
24.02.2020-
10.03.2020
Prezentarea celor mai relevante meserii în care se pot forma absolvenții de clasa a VIII-a, a ofertei educaționale a unităților de învățământ pentru anul școlar 2020-2021, precum și a avantajelor pe care le oferă învățământul profesional și profesional dual, în vederea alegerii într-o manieră corectă și conștientă a traseului socio-profesional, conform profilului psiho-educațional al elevului/absolventului de clasa a VIII-a
4.Promovarea ofertei educaționale a unităților de învățământ profesional, tehnic și profesional dual, precum și a materialelor transmise de MECC.J.R.A.E. BOTOȘANI

(site-ul instituției și pagina instituției din rețelele sociale)

cjraebt.ro

și facebook.com/cjraebotosani
11.02.2020 -
11.03.2020
Informarea corectă a beneficiarilor (elevi, părinți, cadre didactice) privind ofertele educaționale ale unităților de învățământ din județul Botoșani pentru anul școlar 2020-2021 și materialele postate pe site-urile alegetidrumul.ro și edu.ro
5.Informare mass media privind activitățile C.J.R.A.E. Botoșani derulate în cadrul Campaniei naționale „Meseria face diferența!”C.J.R.A.E. BOTOȘANI (articole/interviuri/ comunicate în presa locală)11.02.2020 -
10.03.2020
Asigurarea transparenței activităților derulate de C.J.R.A.E. Botoșani privind orientarea școlară și profesională a viitorilor absolvenți de clasa a VIII-a în cadrul campaniei naționale „Meseria face diferența!
]]>
Organigrama CJRAE Botoşani https://www.cjraebt.ro/blog/2020/03/09/organigrama-cjrae-botosani/ Mon, 09 Mar 2020 09:01:32 +0000 http://www.cjraebt.ro/?p=171 ]]> Plan Anual Achiziții Publice https://www.cjraebt.ro/blog/2020/03/06/plan-anual-achizitii-publice/ Fri, 06 Mar 2020 14:30:19 +0000 http://www.cjraebt.ro/?p=1210 ]]> Gradație de merit https://www.cjraebt.ro/blog/2020/03/02/gradatie-de-merit/ Mon, 02 Mar 2020 15:11:22 +0000 http://www.cjraebt.ro/?p=1189 ]]> Egalizarea de șanse https://www.cjraebt.ro/blog/2020/02/27/egalizarea-de-sanse/ Thu, 27 Feb 2020 15:00:39 +0000 http://www.cjraebt.ro/?p=1168 ]]> Evaluare Psihosomatică https://www.cjraebt.ro/blog/2020/02/24/evaluare-psihosomatica/ Mon, 24 Feb 2020 15:48:56 +0000 http://www.cjraebt.ro/?p=1098 Read More]]> ]]>