Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Botoșani

 

Concursuri de angajare CJRAE BT – Mai multe detalii aici


 

Dimitrie Rallet, Nr. 6

Cod Poştal 710203

 

TELEFON SEOSP

 

0231 527 824

0231 580 207 cjraebt@gmail.com
Despre

Despre

CJRAE Botoşani este o unitate conexă a învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educației, Cercetării,Tineretului și Sportului și coordonată de Inspectoratul Școlar al judeţului Botoşani.

Sprijin

Servicii Educaționale

CJRAE Botoşani este o instituție de învățământ specializată în oferirea, coordonarea și monitorizarea de servicii educaționale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinților și membrilor comunității pentru a asigura tuturor accesul la o educație de calitate, precum și asistența necesară în acest sens.

Monitorizare
Servicii Educaționale

Coordonare

CJRAE Botoşani coordonează, monitorizează și evaluează, la nivel județean, activitatea și serviciile educaționale oferite de către: centrele școlare pentru educație incluzivă, centrele și cabinetele logopedice interșcolare, centrele județene și cabinetele de asistență psihopedagogică.

Evaluare

Obiective

Integrare

Cuprinderea și menținerea în sistemul de învățământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularitățile lor psihoindividuale și sociale.

Sprijin

Asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfășurării educației de calitate în funcție de potențialul bio-psiho-social al fiecărui copil/tânăr.

Informare

Informarea și consilierea cadrelor didactice în spiritul schimbării mentalității și al îmbunătățirii activității didactico-educative.

Dezvoltare

Crearea condițiilor de dezvoltare a personalității elevilor/tinerilor în vederea integrării acestora în viața școlara, socială și profesională.

 

INCLUZIUNE
Obiective